اقامت ویزای طلایی یونان

اقامت ویزای طلایی یونان

ویزای طلایی یونان

یونان با کسب املاک یا سرمایه گذاری استراتژیک طبق قانون 4146/2013 ، اجازه اقامت (ویزای شینگن کوتاه مدت "D" یا کوتاه مدت "C") را به سرمایه گذاران خارجی در یونان ارائه می دهد.

سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و اقامت 10 ساله از طریق سرمایه گذاری استراتژیک از طریق آژانس "Invest in Greece" اجازه اقامت می گیرند.

اقامت دائم بلند مدت در یونان
در اروپا زندگی کنید ، تحصیل کنید و سفر کنید.
ارزانترین طرح سرمایه گذاری املاک اروپا
حداقل شرایط اقامت
برای تابعیت یونان پس از 7 سال زندگی طبیعی بگیرید.
بدون مصاحبه ، بدون آزمون زبان
با خانواده و فرزندان به اروپا مهاجرت کنید.
سفر آزادانه در شینگن از جمله سوئیس ، آلمان و غیره