اجازه کار آزاد در کانادا

اجازه کار آزاد در کانادا اجازه کار در کانادا برای اینکه بتوانید در کانادا کار کنید ، همه شهروندان خارجی باید مجوز کار داشته باشند. مجوزهای کاری ترکیبی از ویزا و مجوز صادر شده در همان زمان است. انواع مختلفی از مجوزهای کاری وجود دارد ، اما یکی از آنها که معمولاً درخواست می شود مجوز کار آزاد است. در این مقاله به آنچه در مورد مجوز کار آزاد و جزئیات آن آمده است خواهیم پرداخت. مجوز کار آزاد کانادا چیست؟ مجوز کار آزاد که در غیر این صورت به عنوان یک برنامه بین المللی تحرک برای کانادا شناخته می شود ، نوعی اجازه کار است که مخصوص یک شغل خاص نیست.
ادامه مطلب