راهنمای مهاجرت به کانادا

IRCC مجموعه مهاجران اقتصادی ، از جمله کارگران ماهر ، تحت طبقات زیر استفاده می کند: کارگر ماهر کبک معاملات ماهر فدرال ؛ کارگر ماهر فدرال ؛ کلاس نامزدهای استانی و کلاس تجربه کانادایی برنامه سرمایه گذاران مهاجر کبک (QIIP) برنامه کارآفرین کبک ؛ کبک خود اشتغالی؛ برنامه ویزای راه اندازی فدرال. یک مجمع بین المللی برای همکاری بین مقامات صادر کننده گذرنامه استرالیا ، نیوزیلند ، انگلستان و ایالات متحده به منظور "به اشتراک گذاشتن بهترین روش ها و بحث در مورد نوآوری های مربوط به توسعه سیاست های گذرنامه ، محصولات و روش ها ".
ادامه مطلب